Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng
Thứ ba, 21/12/2021, 10:42
Lượt đọc: 22

Kiểm tra Quy chế Dân chủ và Dân vận Chính quyền theo (Căn cứ Kế hoạch số 5217/KH-UBND Quận 7 ngày 19 tháng 11 năm 2021 kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Dân vận Chính quyền Năm 2021)

Trường Mầm non Hoa Hồng đón đoàn kiểm tra ngày 17/12/2021 Về phía đoàn kiểm tra 1/ Bà Nguyễn Tống Đông Thanh Phó phòng Nội vụ 2/ Ông Nguyễn Văn Huấn Chuyên viên Phòng Nội vụ 3/ Ông Nguyễn Thành Phó Trưởng phòng Tư pháp 4/ Ông Châu Hoàng Thanh Phó Trưởng phòng LĐTBXH ]5/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương Chuyên viên Phòng TCKH 6/ Bà Trần Bửu Châu Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Về phía nhà trường 1/ Bà Trần Thị Tú Trinh Bí thư - Hiệu trưởng 2/ Bà Lê Phương Đan Khôi Phó Bí thư- Phó Hiệu trưởng 3/ Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Chi Ủy viên - Phó Hiệu trưởng 4/ Bà Nguyễn Thị Kim Huệ Chi ủy viên - Chủ tịch công đoàn- TTCM Khối Mầm 5/ Bà Lê Thị Hà Chi ủy viên - TTCM Khối Nhà trẻ cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ của trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File thứ 1: z3030635448431ad41fdf05a7812ea2a5c38ed344f24e3_21122021105914.jpg
File thứ 2: z30306354573005c7fecb7507a6299673961557d396bd1_21122021105914.jpg
File thứ 3: z30306354707298ce098533af99aa05c432e7912ae0e54_21122021105914.jpg
File thứ 4: z30306354745976fe0b3ab53f2bc12af9f15a8bfc40f06_21122021105914.jpg
File thứ 5: z30306354809087a353c26d360b10e9bf91d1bd3be0ec8_21122021105914.jpg
File thứ 6: z3030635488380524658170e97e002f6cb8edea0c859b6_21122021105914.jpg
File thứ 7: z30306354887647bf60b75e87054b40038364ccb33c447_21122021105914.jpg
File thứ 8: z3030635491064690e4048991f4ea0ad36024cbcdee5af_21122021105914.jpg
File thứ 9: z30306355007647b63b171ab94c57466a990213a3b8259_21122021105914.jpg
File thứ 10: z303063550235869e4acd0d7293d68a01863bc34f22692_21122021105914.jpg
File thứ 11: z303063551053734c62065b369565199046e422408ee81_21122021105914.jpg
File thứ 12: z30306355154070f9f2dc485ffc46b3a2134b455f0534d_21122021105914.jpg
File thứ 13: z303063552232891f9aff069c743ba7ab4c55d278ed9aa_21122021105914.jpg
File thứ 14: z30306355224363a6dbff155ee86582a454e5703c5f156_21122021105914.jpg
File thứ 15: z303063552780983ec3df7d9ef1465bfe8df8b2f294a3d_21122021105914.jpg
File thứ 16: z3030635536440fc6030d7ca4a65c9e6ccb1b7ee12734f_21122021105914.jpg
File thứ 17: z30306355391598811ce08c0dc598613f049a2083c3134_21122021105914.jpg
File thứ 18: z3030635545755fa08fd3a4ea37a121159832bb191ad65_21122021105914.jpg
File thứ 19: z30306355567851eeaa0f26ccdec26b15650cdaef1cce7_21122021105914.jpg
File thứ 20: z30306355629743fe63b022e5dae1308ad6c84b2cd2b9b_21122021105914.jpg
File thứ 21: z3030635570378db1a84bbb8195ac84a4772e09e11c06c_21122021105914.jpg
File thứ 22: z3030635575043b8ef258f9c65fe23cbb09e5fcabb1fe6_21122021105914.jpg
File thứ 23: z3030635578983cfa08601cc24eb6482eb511b436514cf_21122021105914.jpg
File thứ 24: z3030635579079f1ff7a65b54b7b425ec795d20c198bd9_21122021105914.jpg
File thứ 25: z303063558646289ac99723ff5d4c0b98905b30e78a0d4_21122021105914.jpg
File thứ 26: z30306355932265429dc3047749653e42e99ab1537f578_21122021105914.jpg
File thứ 27: z30306355947036bbbd1a4f41b9256987606210bd99e1e_21122021105914.jpg
File thứ 28: z3030684197921a5dde087e75714f27dd6517ede63a25c_21122021105914.jpg
File thứ 29: z303068420047448b965c45d3c08fed59a87247e184953_21122021105914.jpg
File thứ 30: z303068420061656744b4ebf00d75dc4ef177e932e0ed0_21122021105914.jpg
Tác giả: admin
Nguồn tin: Trường Mầm non Hoa Hồng

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88