Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng
Hội thi trang trí cành mai, đào, trưng mâm ngũ quả mừng xuân- mừng đảng năm 2022
Hội thi "trang trí cành mai, đào, trưng mâm ngũ quả" mừng xuân- mừng đảng năm 2022

24/1/2022 12:33

Căn cứ Kế hoạch số 302/KH_BTT-MTTQ ngày 05/01/2022 của phường Phú Thuận tổ chức. Trường Mầm non Hoa Hồng tham kết quả đạt giải nhất "Trang tri cành mai đào"

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14), (Tải File đính kèm thứ 15), (Tải File đính kèm thứ 16), (Tải File đính kèm thứ 17), (Tải File đính kèm thứ 18), (Tải File đính kèm thứ 19), (Tải File đính kèm thứ 20), (Tải File đính kèm thứ 21), (Tải File đính kèm thứ 22), (Tải File đính kèm thứ 23), (Tải File đính kèm thứ 24), (Tải File đính kèm thứ 25), (Tải File đính kèm thứ 26), (Tải File đính kèm thứ 27), (Tải File đính kèm thứ 28), (Tải File đính kèm thứ 29), (Tải File đính kèm thứ 30), (Tải File đính kèm thứ 31), (Tải File đính kèm thứ 32), (Tải File đính kèm thứ 33), (Tải File đính kèm thứ 34), (Tải File đính kèm thứ 35), (Tải File đính kèm thứ 36), (Tải File đính kèm thứ 37), (Tải File đính kèm thứ 38), (Tải File đính kèm thứ 39), (Tải File đính kèm thứ 40), (Tải File đính kèm thứ 41), (Tải File đính kèm thứ 42), (Tải File đính kèm thứ 43), (Tải File đính kèm thứ 44), (Tải File đính kèm thứ 45), (Tải File đính kèm thứ 46), (Tải File đính kèm thứ 47), (Tải File đính kèm thứ 48), (Tải File đính kèm thứ 49), (Tải File đính kèm thứ 50)

Kiểm tra Quy chế Dân chủ và Dân vận Chính quyền theo (Căn cứ Kế hoạch số 5217/KH-UBND Quận 7 ngày 19 tháng 11 năm 2021 kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Dân vận Chính quyền Năm 2021)
Kiểm tra Quy chế Dân chủ và Dân vận Chính quyền theo (Căn cứ Kế hoạch số 5217/KH-UBND Quận 7 ngày 19 tháng 11 năm 2021 kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Dân vận Chính quyền Năm 2021)

21/12/2021 10:42

Trường Mầm non Hoa Hồng đón đoàn kiểm tra ngày 17/12/2021 Về phía đoàn kiểm tra 1/ Bà Nguyễn Tống Đông Thanh Phó phòng Nội vụ 2/ Ông Nguyễn Văn Huấn Chuyên viên Phòng Nội vụ 3/ Ông Nguyễn Thành Phó Trưởng phòng Tư pháp 4/ Ông Châu Hoàng Thanh Phó Trưởng phòng LĐTBXH ]5/ ...

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14), (Tải File đính kèm thứ 15), (Tải File đính kèm thứ 16), (Tải File đính kèm thứ 17), (Tải File đính kèm thứ 18), (Tải File đính kèm thứ 19), (Tải File đính kèm thứ 20), (Tải File đính kèm thứ 21), (Tải File đính kèm thứ 22), (Tải File đính kèm thứ 23), (Tải File đính kèm thứ 24), (Tải File đính kèm thứ 25), (Tải File đính kèm thứ 26), (Tải File đính kèm thứ 27), (Tải File đính kèm thứ 28), (Tải File đính kèm thứ 29), (Tải File đính kèm thứ 30)

Đang online: 9
Hôm nay : 58
Hôm qua : 56
Tuần này : 527
Tuần trước : 1,327
Tháng này : 5,402
Tháng trước: 5,424
Tất cả : 55,490

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88