Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng
Thứ ba, 6/4/2021, 10:53
Lượt đọc: 165

Chuyên đề "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong hợp tác với cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ"

Phối hợp với Cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ

File thứ 1: thong-tu-so-51-2020-tt-bgddtsua-doi-bo-sung-noi-dung-chiong-trinh-gdmncua-tt28_642021103646.pdf
File thứ 2: thong-tu-so-51-2020-tt-bgddtsua-doi-bo-sung-noi-dung-chiong-trinh-gdmncua-tt28_642021103913.pdf
File thứ 3: nq-042021-ve-chinh-sach-thu-hut-giao-vien-mam-nonpdf0001_64202110.pdf
File thứ 4: nq-012021-ho-tro-giao-duc-mam-non0001_64202110.pdf
File thứ 5: thong-tu-so-50-2020-tt-bgddtchuong-trinh-lam-quen-tieng-anh-cho-tre-mau-giao_64202110.pdf
File thứ 6: thong-tu-so-51-2020-tt-bgddtsua-doi-bo-sung-noi-dung-chiong-trinh-gdmncua-tt28_64202110.pdf
File thứ 7: thong-tu-so-52-2020-tt-bgddtdieu-le-truong-mam-non_64202110.pdf
File thứ 8: thong-tu-so-51-2020-tt-bgddtsua-doi-bo-sung-noi-dung-chiong-trinh-gdmncua-tt28_642021104256.pdf
File thứ 9: thong-tu-so-51-2020-tt-bgddtsua-doi-bo-sung-noi-dung-chiong-trinh-gdmncua-tt28_642021104556.pdf
File thứ 10: z24188935376608fdf5cba85852323b24b5d3beae316ee_642021105945.jpg
File thứ 11: z24188935376614fb73f5109fff9ef0aff338b5212fd28_642021105945.jpg
File thứ 12: z2418893537663e6796468bc5990755f6b37c061b3266a_642021105945.jpg
File thứ 13: z24188935376640e532a5f15d71cd657d9fa4e97e14097_642021105945.jpg
File thứ 14: z2418893538126b0d6982d2e0ef082ab08ca4177c885f9_642021105945.jpg
File thứ 15: z241889353967887b632e03eee8ac98ff9fd1cf8cad9f5_642021105945.jpg
File thứ 16: z24188935396792bac84c03c63487615f329987aeec474_642021105945.jpg
File thứ 17: z2418893539951c111849f2d9566897a141bc817e0ef0e_642021105945.jpg
File thứ 18: z2418893539952cbdb3740168cd789bbdd55a5c132a54d_642021105945.jpg
File thứ 19: z24188935438636cd461197872ecda441778f749941e58_642021105945.jpg
File thứ 20: z241889354469645702db3658b941fa39e9e82fddf095d_642021105945.jpg
File thứ 21: z2418893544993533e7081d0804589cf4bd08556530aac_642021105945.jpg
File thứ 22: z24188935479459653e80458d8b07296b43a6d658d3b13_642021105945.jpg
File thứ 23: z2418893549916acd98905acc55df69587c802ce7e102b_642021105945.jpg
File thứ 24: z24188935504392e995d97aede4f02ade89580dca558b9_642021105945.jpg
File thứ 25: z24188935506464a5834ab79f92bcde2128c7b78922e0f_642021105945.jpg
File thứ 26: z24188935543570503c65534c8e2ec2568f7b31d591f60_642021105945.jpg
File thứ 27: z241889355456572868352dd9ee1da9408a323048a80f9_642021105945.jpg
File thứ 28: z241889355700479535e76e1a5ee66acc6df28f0819b26_642021105945.jpg
File thứ 29: z24188935577196f15892f6a6c657a300e8d438bce7cbb_642021105945.jpg
File thứ 30: z24188935594527f0305fe9ebc31c37d275374d27b5a47_642021105945.jpg
File thứ 31: z24188935600483f9e3bc8709450c690bbd9d9ad003424_642021105945.jpg
File thứ 32: z241889356151731c5e9f265a1ffc8abaf980837404fa1_642021105945.jpg
File thứ 33: z2418893561518655744cb1e6bf94107965b2056250274_642021105945.jpg
File thứ 34: z2418893561775256bfaf3bdc6d4e2d6aa5576c92985bc_642021105945.jpg
File thứ 35: z24188935619544585390a8a77b110a0fb5314573285d0_642021105945.jpg
File thứ 36: z241889356204137d6d358841a7e3ee5fd27907e32f1eb_642021105945.jpg
File thứ 37: z2418893562046582f4461521a1660b60b8774294a9a2d_642021105945.jpg
File thứ 38: z241889356296808648040e107d8ef7b460bfb34869fd9_642021105945.jpg
File thứ 39: z24188935629711305eabc73297035c5a5ef1c7413b43f_642021105945.jpg
File thứ 40: z2418893563430eac79994ed36bb4145d72a0164edea5c_642021105945.jpg
File thứ 41: z2418893565233ca72ed740c4e808129592e7f1df8c989_642021105945.jpg
File thứ 42: z241889356547184aa4931e9c4afaeec1af9763d0648ef_642021105945.jpg
File thứ 43: z2418893566107a7260541cc84bbacbefa1924988168c3_642021105945.jpg
File thứ 44: z24188935662814a3a306e88dc48d8a3c4377af5b23349_642021105945.jpg
File thứ 45: z2418893566711046156232f0cf710bfd0b7cf444b6d0e_642021105945.jpg
File thứ 46: z2418893567962c4bfb233f6c8b605078e97eb04422602_642021105945.jpg
File thứ 47: z2418893570189d9695b83570656e0a549cf5dddf2b685_642021105945.jpg
File thứ 48: z2418893571098078d45a8af64e98e12d62146b4ea6be0_642021105945.jpg
File thứ 49: z2418893572580474996e13938f1c027b7595f7b0b9b87_642021105945.jpg
File thứ 50: z241889357293443a7b06d9a0cb78e89726c6f672a1f62_642021105945.jpg
File thứ 51: z24188935744532d050eb5b6e7cbcf4ecb5b7cc70d82a4_642021105945.jpg
File thứ 52: z24188935753247de17ed6710b3dc913b2f0510134fcf2_642021105945.jpg
File thứ 53: z24188935753254d6e8b3b1587db90f4eb5401e3e128e3_642021105945.jpg
File thứ 54: z24188935800043997abf9b35b3941622414f0692bf3ee_642021105945.jpg
File thứ 55: z24188935817272005c0d3824417b45c350b6bcd7610db_642021105945.jpg
File thứ 56: z2418893581970b8926bcad942a0d89fbd75f2e32fb8b0_642021105945.jpg
File thứ 57: z2418893582716b2873fc30c791aa4156c45c03e32c3d7_642021105945.jpg
Tác giả: admin

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88