Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng
GIÁM SÁT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC KHI TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIÊP CỦA  TTKS BỆNH TẬT THÀNH PHỐ (Theo Công văn số 472/TTKSBT-SKMT-YTTH NGÀY 14/02/2022)
GIÁM SÁT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC KHI TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIÊP CỦA TTKS BỆNH TẬT THÀNH PHỐ (Theo Công văn số 472/TTKSBT-SKMT-YTTH NGÀY 14/02/2022)

17/2/2022 15:24

Ngày 17/02/2022 Trường Mầm non Hoa Hồng đón đoàn giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học khi tổ chức dạy học trực tiếp

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14), (Tải File đính kèm thứ 15), (Tải File đính kèm thứ 16), (Tải File đính kèm thứ 17), (Tải File đính kèm thứ 18), (Tải File đính kèm thứ 19), (Tải File đính kèm thứ 20), (Tải File đính kèm thứ 21), (Tải File đính kèm thứ 22), (Tải File đính kèm thứ 23), (Tải File đính kèm thứ 24), (Tải File đính kèm thứ 25), (Tải File đính kèm thứ 26), (Tải File đính kèm thứ 27), (Tải File đính kèm thứ 28), (Tải File đính kèm thứ 29), (Tải File đính kèm thứ 30), (Tải File đính kèm thứ 31), (Tải File đính kèm thứ 32), (Tải File đính kèm thứ 33), (Tải File đính kèm thứ 34), (Tải File đính kèm thứ 35), (Tải File đính kèm thứ 36), (Tải File đính kèm thứ 37), (Tải File đính kèm thứ 38), (Tải File đính kèm thứ 39), (Tải File đính kèm thứ 40), (Tải File đính kèm thứ 41), (Tải File đính kèm thứ 42), (Tải File đính kèm thứ 43)

Đang online: 21
Hôm nay : 70
Hôm qua : 56
Tuần này : 539
Tuần trước : 1,327
Tháng này : 5,414
Tháng trước: 5,424
Tất cả : 55,502

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88