Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng
Thứ sáu, 16/4/2021, 0:0
Lượt đọc: 66

TỔ CHỨC GIỜ ĂN CHO TRẺ 4-5 TUỔI

Giáo viên 4-5 tuổi thực hiện tổ chức giờ ăn, hình thành cho trẻ thói quen tự phục vụ trong ăn uống, biết rửa tay, lai mặt sạch sẽ, và có kỹ năng tự phục vụ trong ăn uống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File thứ 1: z24337329406256d58b56d4d9ad8db4d4a37f553179759_164202110282.jpg
File thứ 2: z2433733066205f2061b99cfc4e5db1f3e01202511cf2d_164202110282.jpg
File thứ 3: z24337396002271af3345fef994bf958bc4386ada21473_164202110282.jpg
File thứ 4: z243374342634850caa6a8257bfa92a62950dc90e4a6a3_164202110282.jpg
File thứ 5: z243374342634941a7d6d06f847763877de5089d97c533_164202110282.jpg
File thứ 6: z2433743426350d15002a490c1e7b3769bb2db4f9adfb0_164202110282.jpg
File thứ 7: z2433743426351d633fc1a6d28799acfab58c7f7cbf1ca_164202110282.jpg
File thứ 8: z24337434294009faa04f386f391e9cd316f393fe4af4a_164202110282.jpg
File thứ 9: z2433743429402b0c108b0b34b2742451edd5b84dba425_164202110282.jpg
File thứ 10: z2433764234929c4b241ad656ce944dda703350b8eba64_164202110282.jpg
File thứ 11: z2433764275722dfeb605804387ea18f806808b017d22b_164202110282.jpg
File thứ 12: z24337708850151dca7c45ef6e41634f5fb7b90368426d_164202110282.jpg
File thứ 13: z243377091292885530d86bb7360b7e6d7c5c05cf1341e_164202110282.jpg
File thứ 14: z2433772805800b47f25ceb85b189cd3400e00944d34e6_164202110282.jpg
File thứ 15: z24337728161036ae28c2a41e2abc7ed1e80614910be2a_164202110282.jpg
File thứ 16: z243377281953917107fb584cecc39ca77e25bad6651fc_164202110282.jpg
File thứ 17: z2433772825993b22b2af19e87dd9486dc9373ce76e044_164202110282.jpg
File thứ 18: z243377282764963c3eafa2bc3324a18978a3a9856af9c_164202110282.jpg
File thứ 19: z2433772837207326b4805d54a1e55bb0a80e5fff125af_164202110282.jpg
File thứ 20: z2433772840884086700e99c22404f1792c81745c6a788_164202110282.jpg
File thứ 21: z243377284293084eb3bfa7cb8bf10723d8761efcf3f89_164202110282.jpg
File thứ 22: z24338170041045cdb56676e7d4f17ef10042fa71562e1_164202110282.jpg
File thứ 23: z24338170242882ecc1a42fa3b46a010e3b709f8356b82_164202110282.jpg
File thứ 24: z243381702634611e967502bc18abbfe2d5e59dc7fc780_164202110282.jpg
File thứ 25: z2433817032717922908f2058bc638c9755cf81baa677b_164202110282.jpg
File thứ 26: z24338170327187cb0cb9d8b68a78f73a8e72d51978947_164202110282.jpg
Tác giả: admin
Nguồn tin: Trường Mầm non Hoa Hồng

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88